Er dient rekening gehouden te worden met het financiële aspect

(ingediend iov Oostkustpolder)
Vanuit agrarisch standpunt betekent het inrichten van oeverzones in de meeste gevallen winstderving ; er wordt een strook grond ingenomen, die niet bewerkt kan worden en bijgevolg ook geen opbrengst zal opleveren.

13 april 2018 - Katrien T
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0